Orgán dozoru

Dozorný orgán SOI (Slovenská Obchodná Inšpekcia):

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32

P.O. Box 5

820 07 Bratislava 27

E-mail: ba@soi.sk

Motorové oleje a filtry - 123-olej, © 2019